Μονωτικά Υλικά

Μονωτικά Υλικά

Posted on 24Απρ

Μονωτικά Υλικά

Ως μονωτικά με τη γενική έννοια ορίζουμε τα υλικά τα οποία προστατεύουν το ανθρώπινο περιβάλλον από ανεπιθύμητες επιδράσεις. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες μονωτικών υλικών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και σε συνεργασία με έμπειρα συνεργεία μας δίνουν το ιδανικό αποτέλεσμα που επιθυμούμε.

Σε αυτή την έννοια περιλαμβάνονται:

  • Θερμομόνωση
  • Ηχομόνωση
  • Υγρομόνωση
Back to Top